Онлайн кредит с ниска лихва - възможно ли е?

30.06.2021

Както при всеки друг тип услуга, така и при тегленето на бързи кредити, съвсем естествено е клиентите да търсят изгодни кредитни условия. Когато става въпрос за кредити - бързи или стандартни потребителски такива, лихвата е компонентът, който пръв се взема предвид. 

В зависимост от размера на лихвения процент, като потребители можете да направите проста сметка дали този кредитен продукт ви удовлетворява, или не. Търсенето на безлихвени бързи кредити или поне такива с никса лихва е сред най-популярните на кредитния пазар у нас.

Днес съществуват редица небанкови кредитни компании, чиито условия за отпускане на кредит стават все по-добри. Ето защо краткият отговор на въпроса “Възможно ли е да взема онлайн кредит с ниска лихва?” е “Да”. 

Как това е възможно и защо небанковите кредитни институции са склонни да предложат толкова атрактивни условия за кредитиране? В следващите редове обръщаме внимание на този въпрос.

Лихви по бързи кредити - какво представляват и как се формира?

Най-просто казано, лихвата по бърз кредит, а и при всеки друг, представлява вид такса, която дължите при вземането на определена сума пари на заем. Компаниите за бързи пари също имат разходи, които да покриват, затова е необходимо да генерират печалба от дейността си. Лихвата, сама по себе си, формира тяхната печалба, за да продължат да извършват този тип услуги.

Размерът на лихвата, по-известен като лихвен процент (тъй като се определя в % от сумата на кредита), се задава от кредитиращата компания. Независимо дали бихте желали да изтеглите кредит за кола, за ремонт у дома, или за почивка, лихвеният процент е неизменна част от вашия кредит. Той може да бъде постоянен - за целия срок на договора или променлив. Лихвеният процент може и да варира и в зависимост от размера на сумата и срока за връщане на заема.

Защо кредитните компании отпускат пари на заем с ниска лихва?

Голямата конкуренция на кредитния пазар е основната причина, поради която редица кредитиращи компании отпускат пари на заем с ниска лихва. Тъй като тя пряко рефлектира върху желанието на клиента да вземе кредит, все повече кредитори изграждат своята лоялна клиентска база на този принцип.

Много честа практика е да се предлагат безлихвени кредити за всеки първи клиент на фирма за бързи кредити. Такъв кредит би бил много изгоден за всеки, изпаднал в затруднено финансово състояние, независимо от причините. Както споменахме и по-горе, фирмите-кредитори сами определят цената на своя кредитен продукт (лихвата). Следователно, намирането на изгодни кредитни условия е въпрос на внимателно търсене и съпоставка на оферти за кредити от ваша страна.

Вижте също: